★ Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej ★
★ Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej "SAIE" ★

Stowarzyszenie Artystyczne Integracji Europejskiej SAIE istnieje od 22.02.2002 roku. SAIE skupia w swym gronie artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy, fotografików, artystów multimedialnych, muzyków... Stowarzyszenie ma za zadanie integracje ponad podziałami zrzeszając twórców nie tylko z różnych miast Polski ale i z zagranicy, w większości twórców profesjonalnych i nie tylko... Podejmujemy działania w zakresie organizowania wystaw w kraju i za granicą, szczególnie nastawiamy się na współpracę z bliskim sąsiadem z zachodu - Niemcami i ze wschodu - Rosją , Białorusią , Ukrainą . Mamy w planie rozszerzyć nasze kontakty artystyczne na inne kraje Europy.

★ Kunstverein der Europäischen Integration "SAIE" ★

Der Kunstverein der Europäischen Integration "SAIE" wurde am 22.02.2002 gegründet. SAIE sammelt sowohl Profi - Künstler als auch Amateuren. Das sind: Maler , Graphiker, Bildhauer , Fotographiker , und Musiker. Das Hauptziel des Vereins ist die Integration der Künstler nicht nur aus Polen sondern auch aus dem Ausland. Der Verein unternimmt viele Austellungen und Pleinairs in Polen. Besonders steht der Verein für die Zusammenarbeit mit Nachbarn vom Westen und Osten. Die Vereinsmitglieder haben immer vor , neue Kontakte mit anderen Europäischen Ländern zu knüpfen.


malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, sztuki multimedialne, muzyka

☎ (+ 48) 510 144 121         Adres naszej strony www :   saie.5v.pl   oraz   saie.of.pl